Say it with Love
Say it with a Gift

Ве молиме придвижете го вашето глувче или употребете го копчето (up) горе

Го направивте првиот чекор за патот кон џамијата Ал Акса.

Продолжете го патот кон џамијата Ал Акса.

Џамијата Ал Акса е една од трите свети места за чија посета треба да се тргне на пат.

Продолжете го патот кон џамијата Ал Акса.

Наградата за клањање на еден намаз во џамијата Ал Акса е како да сте клањале 500 намази, слична со џамите во Мека и Медина.

Продолжете го патот кон џамијата Ал Акса.

Мухамед, с.а.в.с., рекол: „Тие што не можат да одат во џамијата Ал Акса ги советувам да пратат подароци во оваа свето место.“

Продолжете го патот кон џамијата Ал Акса.

АЛ АКСА И ВИЕ

Вие сте 0 километри далеку од џамијата Ал Акса

ПОЧНЕТЕ ГО ПАТОТ КОН ЏАМИЈАТА АЛ АКСА
Go forward
Go back