Пратете подарок во џамијата Ал Акса

 

Нема подобар начин да се подари еден подарок од кој лицето ќе има корист во текот на целиот живот и во следниот живот, од подарување на еден примерок од Благородниот Куран. Секој примерок е испечатен со внимание во светата земја Палестина.


Просечна донација
*