Пратете подарок во џамијата Ал Акса

 

Една од најефикасните форми на хуманитарната помош е помошта за обновата, реновирањето и рехабилитацијата на една џамија. Ал Акса се наоѓа на светата земја на Ерусалим помеѓу многу историски џамии. Многу од овие џамии имаат потреба од неодложно сеопфатно реновирање со цел нивно функционирање и избегнување на опасноста за конфискација. Направете еден чекор во насока на изградба на вашата куќа во џенетот помагајќи ја обновата на историските џамии на Ерусалим. Секое реновирање чини приближно 25.000 фунти (цените може да варираат зависно од џамијата).


Просечна донација
*