Пратете подарок во џамијата Ал Акса

 

Благословената џамија на Ал Акса може да прими до половина милион верници, но заради ограничувањата со транспотот, многу муслимани немаат средства да одат во Ал Акса да се молат. Вие можете да направите коренити промени за да ја сочувате џамијата и зголемувајќи ги редовите (сафовите) на верниците во Ал Акса.

 

Ја сакам Ал Акса спонзоризира автобуси за да ги пренесат муслиманите од и кон Ал Акса бесплатно. Ние се грижиме за купување на транспортните средства и го плаќаме горивото како и платите на возачите со цел за да овозможиме бесплатен транспост кон и од Ал Акса за муслиманите со живеалиште во Палестина.

Секој автобус чини 60.000 фунти, горивото чини 100 фунти за еден ден а платата на возачите е 150 фунти неделно. Вие можете да направите ова да се случи придонесувајќи за Ал Акса.


Просечна донација
*