DHURATA JUAJ PËR XHAMINË AL- AKSA

 

Njëra ndër format më fitimprurëse të ndihmës humanitare është ndihma për ndërtimin, renovimin dhe rehabilitimin e një xhamie. Al Aksa gjendet në token e shenjtë të Jerusalemit ndërmjet shumë xhamive historike. Shumë nga këto xhami kanë nevojë për renovim urgjent ekstenziv me qëllim të mbajtjes së tyre të hapur për besimtarët dhe shmangies së rrezikut për konfiskim.

 

Bëni një hap në drejtim të ndërtimit të shtëpisë suaj në Parajsë duke sponsorizuar rindërtimin e xhamive historike të Jerusalemit. Çdo renovim kushton përafërsisht 25.000 funta (çmimet mund të ndryshojnë varësisht nga xhamia individuale).


Donacioni mesatar
*