DHURATA JUAJ PËR XHAMINË AL- AKSA

 

Nëna e Mariamit e ka përkushtuar fëmijën e tij për të shërbyer në Xhaminë Al Aksa. A dëshironi të lëni trashëgimi për Al Aksa? Studentët e bekuar të Xhamisë së Al Aksës janë ruajtësit e vendit të shenjtë. Këta studentë luajnë rol kyç në kujdesin dhe mbrojtjen e Al Aksës.Ju mund të na ndihmoni që të sigurojmë një fond special financiar prej 250 funta në muaj për këta studentë, që ata të studiojnë me orar të plotë në Al Aksa dhe të sigurojnë burim të të dhënave për familjet e tyre.


Donacioni mesatar
*